Kortsluiting

Première: 25/02/2011

Tragikomedie

van Haye van der Heyden

Regie: Gui Fornoville

affiche

Victor, een man voor wie taal een passie is, wordt het slachtoffer van een vorm van dementie. 

Hij raakt in de war, ervaart vervelende taalstoornissen en krijgt het alsmaar moelijker om zichzelf correct uit te drukken. 

Trots en vooral de liefde voor zijn vroeg Charlotte, maken hem tot een nukkig man, die voortdurend kankert over zijn aftakelingsproces.

De situatie wordt schrijnend wanneer het vermoeden rijst dat hij zijn ziekte uitspeelt. 

Door zijn vrouw weg te pesten, zou hij haar niet langer ten laste moeten zijn. Gelukkig voor hem blijkt de grenzeloze liefde wederzijds.

Kortsluiting is een les in de liefde, een vat vol wijsheden, een situatieschets die op de lachspieren werkt, een aangrijpend gebeuren dat kropt in de keel.

Acteurs en medewerkers:

Acteurs Medewerking Rol
Francois Pierssens Acteur/Actrice Victor
Johnny Brys Geluid
Karen Hensen Acteur/Actrice Julie
Liliane De CokeleActeur/Actrice Charlotte
Philippe DevauxBelichting
Sophie Geentjens Tekstcontrole
Vera De GeestActeur/Actrice Eva
Walter CopsDecor; Toneelmeester