Anti-discriminatiecharter

Onze vereniging verklaart dat:

  • Ze openstaat voor diversiteit in al zijn vormen (nationaliteit, religie, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, taal, handicap, …).

  • Ze alle personen ongeacht hun achtergrond respectvol behandelt en elke vorm van discriminatie afkeurt.

  • Ze ongelijke behandeling actief zal bestrijden en alle personen in relatie tot de vereniging die te maken krijgt met discriminatie omwille van hun achtergrond zal beschermen en opvangen op gepaste wijze.

  • Ze elke vorm van haat ten opzichte van bevolkingsgroepen en doelgroepen of een discriminerende houding verbiedt. De toegang wordt geweigerd aan personen die zulk gedrag vertonen.

  • Ze waakzaam en preventief zal optreden tegen elk teken van beginnende discriminatie.

  • Ze slachtoffers van discriminatie, pesterijen en haatverspreidingen ondersteunt en indien nodig hulp van externe partners inschakelt.