't Komt allemaal klaar Johnny Boy

Première:8/05/1998

toneelstuk

van David Freeman

Regie: Nicole Pellegroms

Op ’t eerste gezicht lijkt de familie Cardon een doorsnee Vlaams gezin. Vader Louis is fabrieksarbeider, zijn vrouw Nis doet het huishouden, dochter Carine is getrouwd met Fred en zoon Johnny studeert.In de loop van het stuk blijkt dat Louis bezeten is door de televisie en nog alleen denkt en praat in termen en uitspraken van feuilletons en TV programma’s. Hij heeft voor al zijn huisgenoten inclusief zichzelf, een rol voorzien in “zijn” feuilleton; als de anderen echter niet in “zijn” script passen, maakt hij hen kapot. Op een avond zonder televisie, maar onder invloed van drank, worden harde woorden gezegd .

Acteurs en medewerkers:

Acteurs Medewerking Rol