De gecroonde Leerse

Première: 25/09/1982

Klucht

van M. De Swaen

Regie: Wim Van den Begin

In een proloog wordt de toeschouwer verwelkomd voor de vastenavondfeestelijkheden en aangemoedigd zich te vermeien. Schoenlapper Teunis is met een kater opgestaan en praat met zijn frioen. Vandaag is het een feestdag ter ere van Keizer Karel. Hij roept zijn dochter Jaquelijne en knoopt haar nogmaals in haar oren dat ze haar geliefde Joren moet vergeten, omdat vader erop staat dat ze met de rijke Kosen huwt: Dit maakt Jaquelijne diep ongelukkig. Haar moeder, Maey, geeft haar gelijk en bindt de strijd met Teunis aan. Teunis wordt kwaad en stuurt moeder en dochter naar de markt om eten voor het feestelijke avondmaal te kopen. Ambroos, de trouwe dienaar van Keizer Karel, vertelt verbouwereerd wat er gebeurd is: een vrouw heeft een kapoen gekocht aan een marktkraam waar toevallig Keizer Karel stond. De keizer had zodanig veel zin om ook een hapje van dit smakelijke vlees te eten, dat hij hem heeft opgedragen om de vrouw te volgen, teneinde te weten te komen waar ze woont. Maey en Jaquelijne maken zich vrolijk omtrent het feit dat ze een voorname heer te snel af zijn geweest. Kosen beklaagt zich in een monoloog dat Jaquelijne niet van hem houdt, ofschoon hij zeer rijk is: Jaquelijne ontmoet hem; hij poogt met grandioze beloften haar hart te winnen, terwijl zij doet alsof ze iets voor hem begint te voelen.

Bron Wikipedia

Acteurs en medewerkers:

Acteurs Medewerking Rol